Installera eller uppdatera Ruter

Aktuell version:   4.14.1.2   (publicerad 2021-09-22)
Aktuellt medlemsregister:   2021-11-03

Här finner du samlad information om alla uppdateringar som rör Ruter. Det kan vara nya Ruter-versioner, ny eller uppdaterad dokumentation, månatliga uppdateringar av medlemsregistret, eller nya tävlingsrapporttyper.

Gå till installationssidan om du vill göra en helt ny installation av Ruter. Du kan också kontakta kansliet och beställa en Ruter-CD ifall du vill installera Ruter på det sättet.

Datum Händelse
2021-11-03 Uppdaterat medlemsregister
2021-10-05 Uppdaterat medlemsregister
2021-09-22 Version 4.14.1.2
2021-09-04 Uppdaterat medlemsregister
2021-08-08 Uppdaterat medlemsregister
2021-07-06 Uppdaterat medlemsregister
2021-06-10 Uppdaterat medlemsregister
2021-05-04 Uppdaterat medlemsregister
2021-04-06 Uppdaterat medlemsregister
2021-03-05 Uppdaterat medlemsregister
2021-02-05 Uppdaterat medlemsregister
2021-01-08 Uppdaterat medlemsregister
2020-12-04 Uppdaterat medlemsregister
2020-11-05 Uppdaterat medlemsregister
2020-10-06 Uppdaterat medlemsregister
2020-09-07 Uppdaterat medlemsregister
2020-08-05 Uppdaterat medlemsregister
2020-07-06 Uppdaterat medlemsregister
2020-06-05 Uppdaterat medlemsregister
2020-05-05 Uppdaterat medlemsregister
2020-03-05 Uppdaterat medlemsregister
2020-02-05 Uppdaterat medlemsregister
2020-01-07 Uppdaterat medlemsregister
2019-12-07 Uppdaterat medlemsregister
2019-11-08 Uppdaterat medlemsregister
2019-10-07 Uppdaterat medlemsregister
2019-09-05 Uppdaterat medlemsregister
2019-08-07 Uppdaterat medlemsregister
2019-07-05 Uppdaterat medlemsregister
2019-06-05 Uppdaterat medlemsregister
2019-05-06 Uppdaterat medlemsregister
2019-04-05 Uppdaterat medlemsregister
2019-03-06 Uppdaterat medlemsregister
2019-02-21 Uppdaterade tävlingsrapporttyper
— Tydligare benämningar vid DM-finaler
2019-02-06 Uppdaterat medlemsregister
2019-01-08 Uppdaterat medlemsregister
2018-12-05 Uppdaterat medlemsregister
2018-11-05 Uppdaterat medlemsregister
2018-10-05 Uppdaterat medlemsregister
2018-09-06 Uppdaterat medlemsregister
2018-09-01 Version 4.13
2018-08-31 Ny respektive uppdaterad dokumentation
— Strata
— Förenklingar och förbättringar
2018-08-26 Uppdaterade tävlingsrapporttyper
— Individuellt Höst- och Vårsilver finns nu tillgängligt
2018-08-07 Uppdaterat medlemsregister

Tidigare uppdateringar

Datum Händelse
2018-07-03 Uppdaterat medlemsregister
2018-06-04 Uppdaterat medlemsregister
2018-05-04 Uppdaterat medlemsregister
2018-04-05 Uppdaterat medlemsregister
2018-03-06 Uppdaterat medlemsregister
2018-02-05 Uppdaterat medlemsregister
2018-01-09 Uppdaterat medlemsregister
2018-01-02 Version 4.12
2017-12-05 Uppdaterat medlemsregister
2017-11-06 Uppdaterat medlemsregister
2017-10-06 Uppdaterat medlemsregister
2017-09-05 Uppdaterat medlemsregister
2017-08-07 Uppdaterat medlemsregister
2017-07-05 Uppdaterat medlemsregister
2017-06-07 Uppdaterat medlemsregister
2017-05-05 Uppdaterat medlemsregister
2017-04-06 Uppdaterat medlemsregister
2017-03-08 Uppdaterat medlemsregister
2017-03-06 Uppdaterat medlemsregister
2017-02-28 Uppdaterade tävlingsrapporttyper
2017-02-24 Version 4.11
2017-02-24 Ny dokumentation
— Display i stället för Aktuell ställning
— Display och poängserie (på engelska)
— Blindpar och poäng för frirond
— Bridgemate-app (på engelska)
2017-02-03 Uppdaterat medlemsregister
2016-09-03 Ny dokumentation
— Distriktsträffen 2016
— - Förenklingar och förbättringar
2017-01-04 Uppdaterat medlemsregister
2016-12-05 Uppdaterat medlemsregister
2016-11-04 Uppdaterat medlemsregister
2016-10-04 Uppdaterat medlemsregister
2016-09-07 Uppdaterade tävlingsrapporttyper
2016-09-07 Uppdaterat medlemsregister
2016-09-05 Uppdaterat medlemsregister
2016-08-11 Uppdaterat medlemsregister
2016-07-05 Uppdaterat medlemsregister
2016-06-02 Uppdaterat medlemsregister
2016-05-06 Uppdaterat medlemsregister
2016-04-04 Uppdaterat medlemsregister
2016-03-04 Uppdaterat medlemsregister
2016-02-05 Uppdaterat medlemsregister
2016-01-12 Uppdaterat medlemsregister
2015-12-04 Uppdaterat medlemsregister
2015-11-05 Uppdaterat medlemsregister
2015-10-06 Uppdaterat medlemsregister
2015-09-28 Uppdaterade tävlingsrapporttyper
2015-09-09 Uppdaterat medlemsregister
2015-09-05 Uppdaterat medlemsregister
2015-08-10 Uppdaterat medlemsregister
2015-07-05 Uppdaterat medlemsregister
2015-06-06 Uppdaterat medlemsregister
2015-05-11 Uppdaterat medlemsregister
2015-05-03 Version 4.10
2015-04-26 Uppdaterad dokumentation
— Display (på engelska)
— Flyttschema
2015-04-10 Uppdaterat medlemsregister
2015-03-05 Uppdaterat medlemsregister
2015-02-05 Uppdaterat medlemsregister
2015-01-08 Uppdaterat medlemsregister
2014-12-09 Uppdaterat medlemsregister
2014-12-05 Uppdaterat medlemsregister
2014-11-05 Uppdaterat medlemsregister
2014-10-27 Uppdaterade tävlingsrapporttyper
2014-10-05 Uppdaterat medlemsregister
2014-09-07 Uppdaterat medlemsregister
2014-08-14 Version 4.9.1.3
2014-08-07 Uppdaterat medlemsregister
2014-05-13 Ny dokumentation
— Display (på engelska)
— Tävling från lagmodulen i Spader