Uppdatera medlemsregistret

Denna sida innehåller följande avdelningar:

Allmän information

Ruter har ett lokalt medlemsregister som är installerat på din dator. En gång i månaden publiceras ett nytt medlemsregister med alla ändringar som har gjorts i det officiella medlemsregistret. Detta sker i början av månaden och sammanfaller med den officiella uppdateringen av det nationella handikappet.

Nedanstående instruktioner rör också de tävlingsrapporttyper som är installerade på din dator. Dessa uppdateras vid behov.

”Tävlingsrapporttyper” påminner om de officiella mästarpoängtabellerna. När du startar en tävling i Ruter väljer du tävlingsrapporttyp. Detta val avgör hur mästarpoäng och ranking beräknas efter att du har rapporterat tävlingen till förbundet. Om du inte känner igen denna beskrivning så ligger ditt val som en permanent inställning så att du inte behöver göra valet vid varje ny tävling.

Automatisk uppdatering

Det enklaste sättet att uppdatera medlemsregistret är att ansluta din beräkningsdator till internet. När du sedan startar Ruter kommer du att få ett förslag att hämta och installera den senaste uppdateringen.

Hämtningen går ganska snabbt, men själva uppdateringen av medlemsregistret tar 10-20 minuter beroende på hur snabb dator du har.

Manuell uppdatering

Om du vill uppdatera medlemsregistret eller tävlingsrapporttyperna manuellt kan du använda följande länkar:

Målet är att spara filen i mappen Ruter - Inkorgen som du hittar i Mina dokument (eller enbart Dokument på nyare datorer). När du sedan startar Ruter kommer uppdateringen att läsas in automatiskt.

Den enklaste och säkraste vägen är att högerklicka på filen och välja Spara mål som…. Därefter kan du i lugn och ro spara filen i Ruter - Inkorgen och sedan starta Ruter.

Problem vid manuell uppdatering

Om du väljer att vänsterklicka på filen är du i händerna på Windows och olika internetläsare. Då varierar beteendet från fall till fall vilket gör att det inte går att skriva heltäckande instruktioner.

I vissa fall får du upp ett fönster där du kan välja att spara filen. I andra fall kan du få en nedåtriktad pil i övre högra hörnet; sedan måste du klicka på den och flytta filen från platsen där den har sparats. I ytterligare fall kan innehållet i uppdateringen visas i internetfönstret, och då kommer det verkligen inte att fungera.

Vår rekommendation är att du högerklickar på filen…

Instruktioner för att hämta adresser eller delar av medlemsregistret

I Dokumentation finns ett dokument som heter Medlemsregister. Där kan du läsa mer om vad du kan göra för att till exempel hämta adresser för din klubb eller ditt distrikt. Det finns också enkla instruktioner för hur du kan få åtkomst till medlemsregistret från andra program än Ruter.

Ursprungliga instruktioner på Medlem på nätet

Den gamla Ruter-hemsidan finns på Medlem på nätet. Där finns de ursprungliga instruktionerna för att uppdatera medlemsregistret. De instruktionerna är helt korrekta, och möjligen lite mer utförliga, ifall ovanstående instruktioner inte är tillräckliga.