Tävlingsprogram

Här presenteras det fastställda tävlingsprogrammet för innevarande säsong samt de preliminära programmen för de därpå följande två säsongerna.

Säsong Status
  23/24 Fastställt
  24/25 och senare Utkast

(*) Se nedan för ändringar i tävlingsprogrammet

Tävlingsprogrammet för nästkommande säsong fastställs som regel i mitten av maj. Då fattar TK dessutom beslut om sanktion för samma säsongs guldtävlingar.

I programmet ingår, förutom tävlingar i Svenska Bridgeförbundets regi, guldtävlingar, internationella mästerskap arrangerade av WBF och EBL, samt amerikanska Nationals.

För frågor rörande tävlingsprogrammen hänvisas till TK eller kansliet .

Ansökan om guldtävling görs på särskilt formulär som hittas här.

Utkast till tävlingsprogram 24/25 och framåt

Tågordningen för hur tävlingsprogrammet sätts beskrivs nedan. Det ger följande utkast till tävlingsprogram:

Arbetsordning när tävlingsprogrammen tas fram respektive fastställs

  1. Riksstämma respektive Distriktsträff (beroende på kalenderår) förläggs till datum i november månad.

  2. Utbildningshelg förläggs till datum i januari månad, där råder sanktionsförbud för tävling.

  3. Sista anmälnings- och speldag för vissa SM-tävlingar läggs in.

  4. Internationella tävlingar, såsom VM, EM, Champions’ Cup, och ACBL:s Nationals, läggs in utifrån WBF/EBL/ACBL:s kalendrar.

  5. Fasta veckor/helger används för Bridgefestivalen (vecka 30-31), SM Lag (Kristi Himmelsfärd), Elitserien m.fl., med viss hänsyn tagen till internationella mästerskap (se föregående punkt).

  6. Nu publiceras tävlingsprogrammet enligt ovan.

  7. Med två till tre års framförhållning skapas minisajter för varje tävlingskategori (Bridgefestivalen, SM Lag, Allsvenskan m.fl.) med ett grupperat program per kategori. När så är gjort tas motsvarande års tävlingsprogram i PDF-format bort från hemsidan och endast På gång-kalendern används.

  8. Inom ett (1) år till det att tävlingen ska genomföras, skapas den detaljerade minisajten.

Ändringar i tävlingsprogrammen

Följande ändringar har gjorts i tävlingsprogrammen:

Datum Tävlingsprogram Ändring