Kontaktinformation - TK

Tävlingskommittén (TK) består av följande ledamöter:

Organisationsschema SBF - TK

Namn Roll Kontakt
TK Samlingsadress, går till alla i TK tk@svenskbridge.se
Carl Ragnarsson Ordförande >>e-post
Tommy Andersson Ledamot >>e-post
Zennica Hammar Ledamot >>e-post
Anders Landmark Ledamot >>e-post
Ryszard Sliwinski Ledamot >>e-post
Thomas Winther Anställd >>e-post
Carina Wademark Mötessekreterare >>e-post
Fredrik Jarlvik Ordf LK
(kallas vid behov)
>>e-post