Uppdatera Ruter

Aktuell version:   4.12   (publicerad 2018-01-02)

Gå till installationssidan om du vill göra en helt ny installation av Ruter. Du kan också kontakta kansliet och beställa en Ruter-CD ifall du vill installera Ruter på det sättet.

Automatisk uppdatering

Det enklaste sättet att uppdatera Ruter på är att ansluta din beräkningsdator till internet. När du sedan startar Ruter kommer du att få ett förslag att hämta och installera den senaste versionen.

Manuell uppdatering

Om du vill uppdatera Ruter manuellt kan du använda följande länkar:

Klicka på Uppdatera Ruter och välj Kör. Därefter kommer Ruter att installeras helt automatiskt.

Skillnad mellan ny och gammal metod för uppdatering

Den nya metoden förlitar sig på samma typ av installationsprogram som gäller andra Windows-program. I princip betyder det att Ruter först avinstalleras och sedan installeras igen, vilket är det korrekta sättet att uppdatera program på. Tävlingar och inställningar påverkas inte av detta, så ingen anledning till oro.

Den gamla metoden går tillbaka till begynnelsen av Ruter för ungefär 15 år sedan. Den fungerar också, men baseras mer på att nödvändiga filer byts ut snarare än avinstalleras och installeras igen. Vissa versioner av Windows kan protestera mot denna metod, vilket är varför den nya metoden rekommenderas.

Å andra sidan, ”if it ain’t broke, don’t fix it”. Om den gamla metoden för uppdatering fungerar på er beräkningsdator rekommenderar vi att ni fortsätter med den.

Ursprungliga instruktioner på Medlem på nätet

Den gamla Ruter-hemsidan finns på Medlem på nätet. Där finns de ursprungliga instruktionerna för att uppdatera Ruter. De instruktionerna är helt korrekta, och möjligen lite mer utförliga, ifall ovanstående instruktioner inte är tillräckliga.