Historik

Beräkningsprogrammet Ruter såg dagens ljus första gången 2001. Sedan dess har Ruter helt utan kostnad distribuerats till alla bridgeklubbar anslutna till Svenska Bridgeförbundet.

1999 slöts ett avtal med utvecklaren Tomas Brenning om färdigställande av Ruter, samt exklusiv distribution till anslutna klubbar. Redan då fanns en enkel men fungerande version av Ruter, vars utveckling påbörjades ungefär 1995, så utvecklingen startade inte från noll. Att börja från noll har för övrigt visat sig vara kostsamt för många bridgeförbund, så detta var en bra överenskommelse för SBF.

Sedan 2001 har ungefär två uppdateringar publicerats varje år. Detta har lett till att Ruter numera bland annat kan kommunicera med Bridgemate för automatisk resultatimport samt med Spader för automatisk uppstart respektive rapportering av tävling. Den senaste förbättringen är en modul som heter Display som gör att bättre skärmar kan skapas för projektorer och TV-skärmar. Mycket annat har också utvecklats genom åren.