Kurser och dokumentation

Alla typer av utbildningar som rör produktion av innehåll i Bridge-IT (nya Spader), inställningar, nya moduler, och annat, samlas på denna sida.

Kurs Innehåll
    A Allmänt om innehåll Läs mer…
    B Färgsymboler och givar Läs mer…
    C Alias Läs mer…
    D Bildhantering Läs mer…
    E Film från YouTube Läs mer…
    F Forum Läs mer…
    H Händelser, tävlingar och kalender Läs mer…
    K Klubbsidor Läs mer…
    K* Klubbsidor (avancerat) Läs mer…
    L Lagtävling Läs mer…
    L* Administration av lagtävling Läs mer…
    M Gästskribent på minisajt Läs mer…
    T Tävling (par och individuell) Läs mer…
    V Videokurser Läs mer…