Kontaktinformation

Svenska Bridgeförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Tel: 019-277 24 80
E-post: kansliet@svenskbridge.se

Teknik-/Rutersupport

Om du råkar ut för problem vid tävlingsstart/slut finns det en jourtelefon du kan ringa. Vardagar 08.00-22.00 och helger 08.00 - 20.00.
Tel: 019 - 36 80 700. Läs mer…

Öppettider

Kansliet har öppet helgfri måndag till fredag 08.00-16.00.

Telefontider måndag - fredag 08.00 - 12.00

Supportjour 08.00 - 22.00 vardagar och 08.00 - 20.00 helger. Tel: 019 - 36 80 700. Läs mer…

Kansli

Kontaktinformation personal
Vad kan vi få hjälp med från Förbundet?

Styrelse & kommittéer

Styrelse, valberedning, kommittéer, mötesprotokoll

Landslag

Landslagskontakter

Bankuppgifter

Organisationsnummer 80 20 00 - 4365
Bankgiro utan OCR-nummer 373-3482
Bankgiro med OCR-nummer 898-6523
BIC HANDSESS
IBAN SE6360000000000926494228

Svenska Bridgeförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro
Tel: 019-277 24 80
E-post: kansliet@svenskbridge.se

Önskemål och förslag om ändringar för hemsidan skickas till kansliet på kansliet@svenskbridge.se