Rekryteringskedjan


Rekryteringskedjan är en enkel guide uppbyggd i olika steg. De olika stegen ligger i en tydlig ordning som är lätt att följa, det börjar med steg 1 och sedan kommer steg 2 och så vidare… De olika stegen hänger på lång sikt ihop med varandra, och tillsammans bildar de kedjan som projektet är döpt efter. Själva kedjan är alltså en modell (7 steg) ni kan utgå ifrån för att analysera er verksamhet och formulera konkreta åtgärder.

Detta är Bridgeförbundets satsning för att stödja arbetet med rekrytering av nya spelare i klubbar och distrikt.
Läs mer om projektet.

Vad innebär det att gå med i Rekryteringskedjan?

Jo; det innebär helt enkelt att er klubb gör en satsning för att få fler aktiva medlemmar genom att följa den modell som förbundet har tagit fram som stöd för verksamheten. Ni behöver utse en kontaktperson och en projektgrupp, och sedan skriva en projektplan, och här är Rekryteringskedjan ett effektivt verktyg som hjälper er med vad ni kan göra och i vilken ordning. Utöver det erbjuder förbundet också:

• Stöd och vägledning
• Träffar och utbildningar
• Material och instruktioner, samt tips från klubbar runt om i landet
• Möjlighet att ansöka om bidrag till lokala rekryteringsaktiviteter

Givetvis vill er klubb gå med i Rekryteringskedjan!

ANMÄL ER KLUBB!

Anmälan:
1. Utse en kontaktperson för projektet
2. Er kontaktperson anmäler er klubb till projektet. Ni blir därefter kontaktade för ett startsamtal där vi går igenom projektets syfte och mål, samt förutsättningarna för just er klubb.

Efter att er anmälan skickats in:
3. Tillsätt en projektgrupp inom klubben. Vi ser gärna att er projektgrupp inkluderar en ledamot från er styrelse, men vem som helt kan arbeta med detta projektet.
4. Utforma en projektplan och en tydlig arbetsfördelning, anpassad för just er verksamhet. Ta stöd av Rekryteringskedjan, som är den övergripande modell vi arbetar med i projektet.
5. Därefter bedriver ni ett målmedvetet arbete under projektperioden. Målet är att ni ska ha öka antalet spelare i er klubb och etablerat långsiktiga metoder och fungerande organisation för er fortsatta rekrytering.
För mer utförlig information: Så går det till.

Vill ni veta mer om projektet, se frågor och svar eller hör av er till
Kansliet: 019-2772480 / kansliet@svenskbridge.se