Rekryteringskedjan


Rekryteringskedjan är en enkel guide uppbyggd i olika steg. De olika stegen ligger i en tydlig ordning som är lätt att följa, det börjar med steg 1 och sedan kommer steg 2 och så vidare… De olika stegen hänger på lång sikt ihop med varandra, och tillsammans bildar de kedjan som projektet är döpt efter. Själva kedjan är alltså en modell (7 steg) ni kan utgå ifrån för att analysera er verksamhet och formulera konkreta åtgärder.

Vad innebär det att arbeta med Rekryteringskedjan?

Det innebär helt enkelt att er klubb gör en satsning för att få fler aktiva medlemmar genom att följa den modell som förbundet har tagit fram som stöd för verksamheten. Ni behöver utse en kontaktperson och en projektgrupp, och sedan skriva en projektplan, och här är Rekryteringskedjan ett effektivt verktyg som hjälper er med vad ni kan göra och i vilken ordning. Utöver det erbjuder förbundet:

• Stöd och vägledning
• Material och instruktioner, samt tips från klubbar runt om i landet

Se även frågor och svar eller hör av er till MK på e-post mk@svenskbridge.se eller
kansliet via tel 019-2772480 eller e-post kansliet@svenskbridge.se om ni har funderingar.