Rekryteringskedjan 2020-2021

Rekryteringskedjan 2020-2021


Rekryteringskedjan är Bridgeförbundets satsning för att stödja arbetet med rekrytering av nya spelare i klubbar och distrikt.
Läs mer om projektet.

Under de senaste sex åren har Sveriges bridgeklubbar tappat mer än 1.500 medlemmar, och många klubbar saknar genomarbetade metoder för att rekrytera nya spelare. Utan tydliga och konkreta åtgärder är risken överhängande att vi kommer se en fortsatt nedåtgående trend.

Förbundet bjuder därför in till ett rekryteringsprojekt där alla landets klubbar får stöd och hjälp med med arbetet att rekrytera, introducera, utbilda och behålla nya spelare. Det här erbjuder vi de klubbar som deltar i projektet:
• Individuellt utformat stöd.
• Träffar och utbildningar.
• Material och instruktioner, samt tips från klubbar runt om i landet.
• Möjlighet att ansöka om bidrag till lokala rekryteringsaktiviteter.
• Alla medverkande i projektet erbjuds att spela särskilt utformade inbjudningstävlingar under Bridgefestivalerna 2021 och 2022.

ANMÄL ER KLUBB!

Anmälan:
1. Utse en kontaktperson för projektet
2. Er kontaktperson anmäler er klubb till projektet. Ni blir därefter kontaktade för ett startsamtal där vi går igenom projektets syfte och mål, samt förutsättningarna för just er klubb.

Efter att er anmälan skickats in:
3. Tillsätt en projektgrupp inom klubben. Vi ser gärna att er projektgrupp inkluderar en ledamot från er styrelse.
4. Utforma en projektplan och en tydlig arbetsfördelning, anpassad för just er verksamhet. Ta stöd av Rekryteringskedjan, som är den övergripande modell vi arbetar med i projektet.
5. Därefter bedriver ni ett målmedvetet arbete under projektperioden. Målet är att ni i december 2021 både ska ha ökat antalet spelare i er klubb och etablerat långsiktiga metoder och fungerande organisation för er fortsatta rekrytering.
För mer utförlig information: Så går det till.

Vill ni veta mer om projektet, se frågor och svar eller hör av er till Martin Löfgren: 070-630 61 02 / mlo@svenskbridge.se