Svenska Bridgeförbundet

Svenska Bridgeförbundet är indelat i 21 distrikt. Distrikten administrerar sina egna hemsidor inom ramarna för förbundets sida.

Organisationsschema SBF

Strategiplan

Distrikt Distrikt Distrikt
Bohuslän-Dals BF Jönköpings läns BF Upplands BF
Dalabridgen Medelpads BF Värmland-Dals BF
Gotlands BF Mälardalens BF Västerbottens BF
Gävleborgs BF Norrbottens BF Västergötlands BF
Göteborgs BF Skånes BF Ångermanlands BF
Hallands BF Stockholms BF Örebro läns BF
Jämtland-Härjedalen Sydöstra Sveriges BF Östra Mellansvenska

Vad är Bridge?

Över 300.000 svenskar tros kunna spela bridge. Ca 20.000 av dem är aktiva tävlingsspelare som mer eller mindre utövar sin sport varje vecka på någon av landets runt 350 klubbar.

Presentationsfilm

Sverige är en bra nation i bridge och har vunnit åtskilliga EM- och VM-medaljer i alla tävlingsklasser.

Svenska Bridgeförbundet arrangerar årligen ett av Sveriges största arrangemang med den Svenska Bridgefestivalen som har över 8.000 par i enskilda tävlingsstarter under en 10-dagarsperiod.

Vid sidan om detta är förbundet den samordnande paraplyorganisationen för landets alla klubbar. Förbundet hjälper till med utbildning, nationella tävlingar och mycket mer administrativt som medför att det blir enklare i vardagen för klubbar och distriktsförbund.