Klubbyte

Det är fritt att byta klubb mellan 15 juni och 15 september. Klubb kan dock neka inträde, då går klubbytet tillbaka. Medlem kan bara byta klubb en gång per verksamhetsår.

Mellan 16 september och 14 juni krävs ett godkännande från avgående och tillträdande klubb samt distrikt om bytet går över distriktsgränser.

Godkännande från någon i klubb/distriktsstyrelse via mail eller muntligt till kansliet går bra.
Följande upplägg kan med fördel användas:
xx BK/distriktet xx godkänner att namn + mid byter klubb/distrikt från xxBK till xxBK.
Därefter namn och befattning på den som godkänner.

Klubbyte får endast göras en gång/verksamhetsår 1/9-31/8. Klubbyten mellan 15 juni och 31 augusti anses tillhöra kommande verksamhetsår.

Maila/Ring till kansliet: kansliet@svenskbridge.se , 019 - 277 24 80