Installera Ruter

Aktuell version:   4.14.2   (publicerad 2022-02-26)

Du kan kontakta kansliet och beställa en Ruter-CD ifall du vill installera Ruter på det sättet. Vi rekommenderar dock att du använder länken nedan för att installera den senaste versionen av Ruter.

För att Ruter ska fungera fullt ut måste du ha ett licensnummer. Ett sådant kan du få från kansliet så länge din klubb eller ditt distrikt är anslutet till Svenska Bridgeförbundet.

Installera Ruter

Klicka på Installera Ruter. Då kommer du till en ny sida där du klickar på Ladda ned… för att sedan välja Kör. Därefter kommer Ruter att installeras helt automatiskt.

Instruktioner vid installation

Som standard installeras Ruter i C:\Program\Ruter eller i en mapp med liknande namn. Vill ni ändra detta, välj då Anpassad och byt sedan installationsmapp till den ni vill ha.

Om ni kör Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista rekommenderas ni att välja en installationsmapp som finns i C:\Users\Public eller i er egen användarkatalog i C:\Users. Du kan eventuellt stöta på problem med Windows inbyggda säkerhetssystem (UAC) när Ruter ska uppdateras, och ändring av installationsmappen kan råda bot på sådana problem.