9. Ställ in bordsnummer

<< Föregående   |   Nästa >>

Vi rekommenderar att du också märker varje terminal fysiskt, antingen med en märkpenna eller med en klisteretikett. Det kan vara lättare att hålla ordning på alla terminaler om du gör uppmärkningen innan du ställer in bordsnumren.

Nu ska bordsnummer ställas in för respektive terminal. Gör så här:

 1. Tryck på OK (längst ned till höger) för att slå på terminalen
 2. Tryck på SETUP (till vänster, precis under skärmen)
 3. När du kommer in i inställningarna (#) står du på GRUPP
 4. Tryck på plustecknet (##) för att ändra till grupp B eller högre
 5. Tryck på Pil ned (tvåa från höger, precis under skärmen)
 6. Nu står du på BORD
 7. Tryck på plustecknet (##) för att ändra bordsnumret (###)

Nu har du ställt in grupp och bordsnummer. Tryck på BAKÅT (till vänster, precis under skärmen) för att gå tillbaka till startskärmen.

(#) Om du sedan tidigare har aktiverat kodlås på terminalerna kan du behöva läsa kapitel 10 för ytterligare instruktioner.

(##) Plustecknet hittar du i röd färg med dålig kontrast, infälld i J-knappen (som senare används för utspel av knekt). Infällt i Q-knappen (utspel av dam) hittar du ett minustecken som gör det omvända jämfört med plustecknet.

(###) Du kan också trycka på CANCEL (längst ned till höger) och mata in bordsnumret med sifferknapparna.


<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter