16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser

<< Föregående   |   Nästa >>

Denna genomgång förutsätter att du är van vid att hantera Ruter. Starta tävlingen, beta av de inledande stegen, fortsätt till Stäng förberedelser, och gå till steget efter att du väljer flyttschema.

Ett av alternativen är Använd Bridgemate. Om du väljer det alternativet får du full automatik i att skapa Bridgemate-databasen. Du kan också välja bland några alternativ för att automatiskt markera ett blindpar innan databasen skapas.

Om du inte använder det alternativet, eller vill markera blindpar automatiskt, startar du Bridgemate via Tävlingsmeny > Bridgemate > Skapa databas.

Om allt har gått som planerat och servern är korrekt ansluten till din PC ska nu Bridgemate-programmet öppnas och du ska se en lista över de bord som har skickats till servern. Det ska även stå Ansluten i övre vänstra hörnet.


<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter