27. Importera namn i Ruter

<< Föregående   |   Nästa >>

Om du har valt att spelarna ska mata in sina medlemsnummer i terminalerna i början av tävlingen ska dessa namn naturligtvis importeras i Ruter. Det spelar ingen större roll när namnen importeras. Det finns två sätt på vilket detta kan ske:

 1. När du skapar Bridgemate-databasen visas ett fönster på skärmen som ber dig importera namn. Säkerställ att alla bord har matat in medlemsnummer innan du gör detta.

 2. Du kan behöva importera namnen manuellt. Det inträffar om importfönstret aldrig visades, eller du var tvungen att stänga det fönstret utan att importera någon, eller du importerade namn men det saknades medlemsnummer från några bord.

Gör så här för att importera namn manuellt:

 • Klicka på Tävlingsmeny
 • Välj Bridgemate > Importera namn
 • Klicka på Öppna för att bekräfta namnet på Bridgemate-databasen (som per automatik är detsamma som när du skapade databasen)

<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter