26. Mata in domslut

<< Föregående   |   Nästa >>

Ibland händer saker som gör att du inte kan mata in ett resultat utan måste mata in ett domslut. Det kan vara långsamt spel som gör att du drar in en bricka, eller att en spelare har sett korten på fel bricka, eller andra anledningar till att brickan inte kan spelas.

De domslut som kan utföras i terminalen är 60%, 50% samt 40%. Nord-Syd och Öst-Väst behöver inte få samma procent. Gör så här:

 1. Tryck OK för att slå på terminalen
 2. Tryck OK för att bekräfta bricknummer
 3. Tryck TLMENY (till vänster, precis nedanför skärmen)
 4. Mata in 0000 som är standardkoden (går att ändra i Ruter)
 5. Tryck 1 för att mata in domslut
 6. Tryck 4, 5 eller 6 för 40%, 50% eller 60% till Nord-Syd
 7. Tryck 4, 5 eller 6 för 40%, 50% eller 60% till Öst-Väst
 8. Tryck OK för att gå tillbaka till resultatinmatningen
 9. Tryck OK för att gå till verifiering av resultat

<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter