17. Nu kan du börja använda terminalerna

<< Föregående   |   Nästa >>

Givet att Bridgemate-programmet gick igång som avsett ska terminalerna fungera. Tag en terminal och tryck på OK för att slå igång den. Var noggrann med att du ser startskärmen, det vill säga den med Bridgemate-bilden. Instruktionerna nedan fungerar endast om du startar där.

Tryck på OK så visas bordsnummer (och grupp). Tryck på OK igen för att starta kommunikationen mellan terminalen och servern. Om du tittar i Bridgemate-programmet ska detta sista OK tända en grön lampa intill bordsnumret. Om inte, har något gått fel.

Därefter kan du fortsätta att trycka på OK tills du kommer till inmatning av medlemsnummer.


<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter