Kontakt


Rekryteringskedjan är framtagen av MK. Har ni frågor eller vill ha råd och vägledning kontakta MK eller kansliet så slussar vi er till rätt person.

Namn Tel Kontakt
MK Samlingsadress, till alla i MK mk@svenskbridge.se
Kansliet 019 -277 24 80 kansliet@svenskbridge.se