Svenska Bridgeförbundets Strategiplan

Här finner du de dokument som beskriver den av SBF antagna strategiplanen från 2022 och framåt. Namnet ”Bridge – en tankesport för alla” förklarar sig självt.

Tankesport - Logotyper

I det första av dokumenten förklaras lite om bakgrunden till varför vi arbetat med att ta fram en strategi. Viktigt är att vår strategi inte är ett försök att göra saker helt annorlunda utan att främst strukturera och bygga vidare på saker som gjorts bra genom alla år inom SBF, anpassat till våra aktuella utmaningar och våra tillgängliga resurser.

Under Riksstämmohelgen 2021 diskuterades strategiplanen i workshops med våra distriktsdelegater. Särskild tonvikt lades på det som här under är del 3 ”Målområden”. Men de idéer som kom fram i diskussionerna har också resulterat i del 4 ”Idébanken”. För en strategiplan utan konkreta planer är inte särskilt användbar. Idébanken är ingen ”åtgärdslista” utan tänkt som ett levande dokument med idéer och uppslag, dit vi gärna tillför eller ändrar baserat på våra medlemmars synpunkter och frågor.

Vare sig du är enskild medlem eller ledamot i en klubb- eller distriktsstyrelse bör du läsa igenom dokumenten. Du är sedan mycket välkommen att inkomma med synpunkter, frågor eller förslag , dessa riktar du till kansliet@svenskbridge.se.

Tack för att du tar dig tid att sätta dig in i vår strategiplan!