Idéer / Metoder

Rekryteringskedjan 2020-2021


På den här sidan kommer vi undan för undan lägga upp goda idéer, lyckade exempel och fungerande aktiviteter från de deltagande klubbarna runt om i landet.

Lär av Lund!
Under projektet ”30.000 till 2020” (juli 2018-december 2019) ökade Lunds BK från 115 till 191 spelare. Ökningen (66%!) var frukten av ett mycket genomtänkt och gediget arbete. Här hittar ni deras planering och rapportering från projektet.