Frågor och svar


Rekryteringskedjan som projekt har avslutats, Arbetssättet rekommenderas fortsatt.

Vilka målgrupper riktar sig rkryteringskedjan till?
Det avgör ni själva. Inledningsvis kommer ni kanske vända er till samma målgrupper som ni gör idag. Men ert arbete kommer utvecklas under tidens gång. Er viktigaste målgrupp i början kan vara en annan än den ni fokuserar på i er nästa rekryteringsplan. Fördjupa er gärna kring hur ni kan göra en målgruppsanalys.

Hur får vi våra medlemmar att hjälpa till?
Som regel är det svårt att få medlemmar att anmäla intresse via generella frågeställningar i stil med ”Är det någon som vill…”. Men frågar ni på rätt sätt och riktar ert initiativ till rätt personer (kanske inte dem ni annars brukar vända er till), så kommer ni lyckas.

Kommer arbetet att orsaka kostnader för klubben?
Kom ihåg att ansluta er till Idrott online för att ansöka om bidrag för från SISU Idrottsutbildarna. Till det behöver ni budget för småkostnader som material och fika etc. Vissa klubbar betalar även någon form av arvode till sina kursledare. För de flesta klubbar kommer projektkostnaden förmodligen att igga under 5.000 kronor. Det är en väldigt låg kostnad mot bakgrund av vad era nya spelare är värda.

Kan klubbar på samma ort samarbeta?
Det är en utmärkt idé att klubbar nära varandra samarbetar, och kanske till och med utformar en gemensam projektplan.