Frågor och svar


Vilka målgrupper riktar sig projektet till?
Det avgör ni själva. Inledningsvis kommer ni kanske vända er till samma målgrupper som ni gör idag. Men ert arbete kommer utvecklas under projektets gång. Er viktigaste målgrupp i början kan vara en annan än den ni fokuserar på i er nästa rekryteringsplan. Fördjupa er gärna kring hur ni kan göra en målgruppsanalys.

Kan vi anmäla oss även om vi inte har hittat någon i klubben som vill ta ansvar för projektet?
Ja! Lägg tills vidare ansvaret på någon i styrelsen. Hen anmäler klubben till projektet, och diskuterar därefter med projektledaren hur ni ska hitta personer till er projektgrupp.

Som regel är det svårt att få medlemmar att anmäla intresse via generella frågeställningar i stil med ”Är det någon som vill…”. Men frågar ni på rätt sätt och riktar ert initiativ till rätt personer (kanske inte dem ni annars brukar vända er till), så kommer ni lyckas.

Kommer projektet orsaka kostnader för klubben?
Ni bör se till att några i er projektgrupp kan delta under projektets regionala träffar och nationella utbildningar. De kostnaderna kan ni dock söka bidrag för från SISU Idrottsutbildarna. Till det behöver ni budget för småkostnader som material och fika etc. Vissa klubbar betalar även någon form av arvode till sina kursledare. För de flesta klubbar kommer projektkostnaden t.o.m. 2022 förmodligen ligga under 5.000 kronor. Det är en väldigt låg kostnad mot bakgrund av vad era nya spelare är värda.

Kan klubbar på samma ort anmäla sig gemensamt till projektet?
Det är en utmärkt idé att klubbar nära varandra samarbetar, och kanske till och med utformar en gemensam projektplan. Men vi vill att varje klubb gör sin egen anmälan och utser en egen kontaktperson.

Går det att påbörja arbetet när vår verksamhet ligger nere på grund av Covid 19-pandemin?
JA! Ni kan redan nu börja sätta ihop en projektgrupp, och träffas virtuellt för att påbörja er planering. Det första steget i ert arbete kommer vara att öka er synlighet i förhållande till era viktigaste målgrupper. Det går att lyckas med även om ni inte just nu kan erbjuda kurser eller spel i fysisk form.