Så går det till

Rekryteringskedjan 2020-2021


Själva uppdraget är ganska okomplicerat:

  • Förbättra er rekrytering, så att ni ökar antalet spelare i klubben under projektperioden (till den 31 december 2021).
  • Utveckla långsiktiga metoder och en stabil organisation så att er utveckling håller i sig efter projektets slut.

För att kunna ge er bästa möjliga stöd har vi följande förväntningar på alla klubbar som anmäler sig till projektet:

1. Kontaktperson och anmälan: Utse en kontaktperson som anmäler er klubb. Er kontaktperson blir därefter kontaktad för ett startsamtal där vi går igenom syfte, upplägg och förväntningar.

2. Projektgrupp: Hitta personer till er projektgrupp. Bjud gärna in till en kort informationsträff där ni går igenom projektets syfte och erbjuder alla klubbens medlemmar att delta/medverka. Själva projektgruppen behöver inte vara speciellt stor (2-5 personer räcker), men betydligt fler kan ta ansvar och delta i ert arbete.

3. Målgruppsanalys: Under ert första projektgruppsmöte gör ni en målgruppsanalys, där ni tydliggör var ni tänker hitta era framtida medlemmar/spelare.

4. Projektplan: Med er målgruppsanalys som grund utformar ni en projektplan och en tydlig arbetsfördelning. Vi rekommenderar att ni utformar planen steg för steg, med utgångspunkt i rekryteringskedjan. En bra regel är att inte påbörja arbetet med någon fas förrän ni har tänkt igenom hur ni ska arbeta med fasen därefter.

5. Utveckling: Se till att er klubb är representerad vid projektets träffar/utbildningar. Dels för att fördjupa er kunskap, men även för att det har ett stort värde för deltagande klubbar att träffas och dra nytta av varandras idéer och erfarenheter.

6. Rapportering: Vi uppmuntrar alla deltagande klubbar att dela med sig av sitt arbete under projektets gång. Vi lyfter gärna fram föredömliga exempel här på projektsidan.

7. Slutrapport: I januari 2022 kommer alla deltagande klubbar skriva en kort slutrapport. Dessa rapporter ligger sedan till grund för utvärdering och förslag till uppföljande åtgärder.