Rekryteringskedjan


Rekryteringskedjan som projekt har avslutats, Arbetssättet rekommenderas fortsatt.

Rekryteringskedjan är en analysmodell som är enkel att använda. Gå igenom kedjan steg för steg och analysera er nuvarande verksamhet. Bedriver ni ett genomtänkt arbete med varje led i kedjan? Har ni organisation, rutiner, funktioner och uppdrag som täcker hela rekryteringsprocessen? Var har ni era starka och svaga sidor? Vad behöver ni utveckla, och vem/vilka ser till att jobbet blir gjort?

1. Utåtriktat arbete

Det är svårt att skapa intresse för en verksamhet om ingen vet att den finns. Genom att öka er synlighet förbättrar ni chansen att få ett ja från dem ni söker upp i nästa fas. Det ger dessutom intresserade personer möjlighet att själva höra av sig till er.
Fördjupning och metoder

2. Uppsökande arbete

I praktiken kommer ni rekrytera den absoluta merparten av era spelare via någon form av uppsökande arbete. Ni måste skapa tillfällen där ni träffar och uttryckligen frågar era tilltänkta spelare om de vill vara med (vänta inte på att de spontant ska komma till er). Det här är den mest avgörande fasen av rekryteringskedjan, så var noga med att identifiera era viktigaste målgrupper och se till att ni har fungerande metoder för att nå dem.
Fördjupning och metoder

3. Kontakt och introduktion

I varje klubb ska det finnas en person (minst) med uttalad uppgift att sköta kontakten med nya spelare och guida dem in i er klubb. Ett nytt intresse är flyktigt, skört, och präglas dessutom inte av någon social lojalitet. Därför är det er uppgift att vinna den nya spelarens intresse, och göra det så svårt som möjligt för hen att vilja sluta. Den första kontakten är spelarens bidrag - att omvandla den till en långsiktig relation är ert.
Fördjupning och metoder

4. Utbildning

Bridge är ett komplext spel som tar tid att lära sig. Dessutom lär sig olika människor saker i olika takt och på olika sätt. Ni bör därför vara flexibla, och kunna erbjuda mer än ett sätt att lära sig spela. Självklart behöver ni också se till att ni har kompetenta utbildare som kan leda kurser och träffar för nya spelare.
Fördjupning och metoder

5. Inslussning

När ni lärt era nya spelare hur bridge går till återstår det att göra dem till en del av era aktiviteter. Se till att ni kan erbjuda tävlingsformer som även passar nybörjare, och att ert spelschema möjliggör för alla att vara med och spela. Erbjud gärna era nya spelare att spela sina två första tävlingar gratis. Kanske kan ni även erbjuda möjligheten att spela med en rutinerad spelare som kan förklara och avdramatisera.
Fördjupning och metoder

6. Utveckling

I det här skedet av er process har ni förhoppningsvis en ny aktiv spelare, vars relation till både spelet och klubben kommer utvecklas av att vistas i er miljö och delta i er verksamhet. Men det finns fortfarande stora möjligheter för er att bidra till en sådan utveckling, till exempel genom att erbjuda utbildningar, uppmuntra tävlande utanför klubbens regi eller fråga om uppdrag som har med klubbens interna organisation att göra.
Fördjupning och metoder

7. Kultur och trivsel

Antalet spelare i er klubb avgörs i lika hög grad av hur många ni rekryterar som hur många som lämnar er. Vissa faktorer är svåra att påverka, som att spelare slutar på grund av livsvillkor, flytt, sjukdom eller död. Men genom ett systematiskt arbete med kultur och trivsel minskar ni risken att bli utkonkurrerade av andra intressen. Upplevelsen av trivsel påverkas av mängder av faktorer som personlighet, status och social inkludering. Utgå därför inte från att alla upplever er klubb på samma sätt som ni själva gör.
Fördjupning och metoder