Lagtävling har fått en ansiktslyftning och mycket ny funktionalitet, framför all bakom fasaden. Den stora nyheten är att klubbens lagtävlingar numera administreras från den nya hemsidan.

Denna publicering av uppdaterad partävlingsvisning innehåller följande förbättringar och felrättningar:

Samarbetspartners

Ny dokumentation för lagtävling har publicerats och några sidor i dokumentationen för klubbsidor har uppdaterats:

Som nämnts på forumet beträffande mer eller mindre dolda e-postadresser, och vid Riksstämman rörande medlemmarnas integritet i allmänhet, har följande gjorts:

Arbete har pågått en tid med en ”reklamfolder” i form av en ny hemsida. Denna kommer att användas för nyrekrytering av medlemmar samt när vi vänder oss till pressen.

info.svenskbridge.se

Distrikts- och klubbforum är den stora nyheten i denna första juniversion

Utöver publicering av den nya framsidan har BIT-gruppen en stor mängd uppgifter planerade för april-juni.

Svenska Bridgeförbundets framsida kommer inom kort att få en funktionell och visuell uppryckning.

Nu går det att rapportera DM Lag i BIT

Som nämnts i tidigare nyhet planerades en mängd ny funktionalitet. Då semestrar, julbord och mellandagsledighet delvis kommit emellan publiceras en del av det planerade medan arbete fortgår med övriga delar.

Sidor

Subscribe to Nyheter