Anteckningar förda vid ITK möte 2020-05-26

Närvarande: Eva Andersson (EAN), Bo Roos (BRO), Johan Grönkvist (JGR)
Adjungerad: Suzanne Lemborn (SLE)

……och målrakan närmar sig för BIT projektet. Projektgruppen har under hösten och vintern koncentrerat sig på att färdigställa den sista etappen i BIT projektet – att förändra och förbättra kanslifunktionerna. Läs mer

Samarbetspartners

Anteckningar förda vid ITK möte via Teams 2020-04-28

PDF-fil för utskrift

Förra veckan publicerades en nyhet om inmatning av medlemsavgifter (och kontaktpersoner) på klubbsidorna. Sedan dess har den nya fliken SBF-info utökats med kontaktperson för tävling. Det betyder att DTL och KTA nu kan matas in. Läs mer

Sedan tidigare har det gått att mata in e-postadress, kontaktperson och kontaktperson (ekonomi) på klubb- och distriktssidorna. Klubb- och distriktssidorna har nu fått ett nytt utseende för denna redigering. Läs mer

Anteckningar förda vid möte med ITK 2020-01-28

Närvarande: Eva Andersson (EAN), Johan Grönkvist (JGR), Bo Roos (BOS) Philip Berggren (PPN)
Frånvarande: ingen

Efter bra feedback från forumet finns nu nya MP-formler för bronstävlingar enligt formler utvecklade av Martin Lindfors, Linköping. Tanken är att 6 bp per deltagande spelare ska delas ut. Läs mer.

Efter den stora uppgraderingen av hemsidan härom veckan slutade både det ena och det andra att fungera, bland annat sökfunktionaliteten via förstoringsglaset högst upp på sidan. Glädjande nog har felet både hittats och rättats.

I det löpande arbetet har vi uppmärksammats på några listor som sorterades fel eller förvirrande. Dessa listor har rättats eller förbättrats. Läs mer

Sedan övergången från Spader till Bridge-IT har det inte gått att rapportera poängserier annat än från gamla hemsidan. Det är nu åtgärdat. Läs mer

Sidor

Subscribe to Nyheter