Kontaktinformation

Namn Roll Kontakt
Eva Andersson Ordförande ITK >>e-post
Bo Roos Ledamot ITK >>e-post
Philip Berggren Ledamot ITK >>e-post
Tomas Brenning Projektledare BIT - Teknik tomas@brenning.se

Buggrapporter, önskemål och allmänna frågor lämnas till Carina eller Johan som är kontakter mellan medlem och kommitté, men inte har egen teknisk kunskap.

Namn Roll Kontakt
Carina Wademark Kansliet carina@svenskbridge.se
Johan Grönkvist Kansliet jgr@svenskbridge.se