Kontaktinformation

Organisationsschema SBF - ITK

Namn Roll Kontakt
ITK Samlingsadress, går till alla i ITK itk@svenskbridge.se
Rickard Olsson Ordförande ITK >>e-post
Bo Roos Ledamot ITK >>e-post
Roger Hilmersson Ledamot ITK >>e-post
Pierre Winberg Ledamot ITK >>e-post
Johan Grönkvist Anställd >>e-post
Suzanne Lemborn Verksamhetschef >>e-post

Buggrapporter, önskemål och allmänna frågor lämnas till Carina eller Johan som är kontakter mellan medlem och kommitté, men inte har egen teknisk kunskap.

Namn Roll Kontakt
Carina Wademark Kansliet carina@svenskbridge.se
Johan Grönkvist Kansliet jgr@svenskbridge.se