Välkommen

Organisationsschema SBF - ITK | Protokoll

Välkommen till BIT (Bridge-IT). Det är en del av den största satsningen på IT i förbundets historia. Projektet beslutades på Riksstämman 2013. Du kan läsa mer om Riksstämman och BIT här.