Rapporter htm-fil vid till exempel poängserie i Bridge-IT

Sedan övergången från Spader till Bridge-IT har det inte gått att rapportera poängserier annat än från gamla hemsidan. Det är nu åtgärdat.

För några veckor sedan lät vi meddela att Spader skulle stängas för redigering, något som också hände lördag 1 dec. Då specificerade vi tre funktioner som inte fungerar i BIT, 1) spelschema i lagtävling, 2) flera omgångar i partävling, och 3) html-rapport vid till exempel poängserie. Läs mer…

Den senare av punkterna är nu åtgärdad. Gör så här för att rapportera en poängserie i BIT:

  1. Skapa en tävling för poängserien enligt Kurs H2
  2. Rapportera poängserien enligt Kurs H3

Den enda skillnaden jämfört med en vanlig tävling är att den resultatfil Ruter producerar vid rapport av poängserien är en HTM-fil och inte en PBN-fil. Även om instruktionerna på skärmen i BIT specificerar att en PBN-fil ska rapporteras fungerar även HTM-filer. Detta påminner alltså om handhavandet på gamla hemsidan.

På sikt är inte detta den slutgiltiga lösningen, främst då inte ens en kärleksfull mor kan uppskatta det visuella resultatet. Tyvärr är just detta inte prioriterat, så vi vet inte när bättre poängserielayout kan publiceras.