Anteckningar ITK möte 2020-04-28

Anteckningar förda vid ITK möte via Teams 2020-04-28

PDF-fil för utskrift

Agenda

Status i BIT projektet
Sammanställning/Presentation av BIT projektet
Nästa möte

Närvaro

Närvarande: Eva Andersson, Johan Grönkvist
Frånvarande: Bo Roos, Philip Berggren

Status i BIT-projektet

Ruterkonto: Är färdigt så när som på små slutjusteringar. Har gått något över ursprungligt estimat

Medlemsregister: Enligt plan, påbörjas under maj

Mästarpoäng: Arbetet med Funbridge har gagnat projektet både tidsmässigt och kostnadsmässigt
TK har nu beslutat vilken modell som ska användas så arbetet kan återupptas.

Handikapp och Ranking: Ej påbörjat, mästarpoäng måste vara färdigt först

Sammanfattning:

  • Projektet har några veckors förskjutning mot planerat färdigdatum i juni
  • Johan återkommer med uppdaterad plan nästa vecka
  • Projektet kommer att leverera planerad funktionalitet 1/9
  • Prognos för kostnader (nedlagd och återstående tid) för BIT projektet ligger marginellt över budget

Sammanställning av BIT-projektet

Som information till medlemmarna, och ev en artikel i tidningen vore det bra om vi gjorde en presentation av de funktioner som kommer att levereras 1/9 och fördelarna för både medlemmar och kansli.
Johan sammanställer

Nästa Möte

26 maj kl: 16.00