Mer om MP-kalkylatorns nya AM-tabeller

I oktober 2019 publicerades den MP-kalkylator som låter medlemmarna experimentera med de nya MP-reglerna. Läs mer…

Vi fick bra feedback på forumet vilket ledde till att modifierade formler togs fram av Martin Lindfors från Linköping. Läs dokumentet som mycket noggrant beskriver Martins formler och utfall ställt i relation mot ACBL-formlerna respektive Brenning-formlerna. En central punkt i förslaget att oavsett parantal ska exakt 6 bronspoäng delas ut per deltagande par i tävlingen.

Testa nya formlerna här med tabell = AM och 30 par, eller ändra parantalet till det du önskar testa. Vid få parantal, till exempel 16 par, delas fler bronspoäng ut per tävling än för närvarande.

Inför TK-mötet i januari 2020 skickade Tomas Brenning en beskrivning av AM-formlerna. Preliminärt avser Tävlingskommittén att klubba de nya MP-formlerna enligt AM-tabellen.

Detta meddelande ska ses som en remiss till medlemmarna där slutgiltigt beslut sker 1 april 2020 om inte andra förslag har inkommit. TK har inte bundit sig vid dessa formler, men mycket talar för att det blir dessa formler som väljs.