Medlemsavgifter på klubb- och distriktssidor

Sedan tidigare har det gått att mata in e-postadress, kontaktperson och kontaktperson (ekonomi) på klubb- och distriktssidorna.

Klubb- och distriktssidorna har nu fått ett nytt utseende för denna redigering. Via HEM och fliken Redigera finns nu de nya flikarna Sidfot och SBF-info som ersätter den gamla fliken Klubbinfo. Nu ser det ut så här:

I fliken Sidfot hittar du telefon, e-post, klubbens logga och adress. Det är sådan information som visas i sidfoten på klubbsidorna.

I fliken SBF-info hittar du följande inmatningsfält, där det nya är att klubbarna nu själva administrerar inmatning av medlemsavgifter:

Kontakt
Kontaktperson
Ekonomi
Kontaktperson
Medlemsavgift innevarande år
Medlemsavgift nästa år

Det är viktigt att du matar in korrekt medlemsavgift för nästa år. Den kommer att användas för den kommande faktureringen. Det aktuella värdet är detsamma som gällde för faktureringen för ett år sedan.

Allt det du matar in (förutom medlemsavgiften, för tillfället) syns sedan om du väljer KLUBBEN > Kontakt.


Genom åren har ett 100-tal e-postadresser har matats in, men endast ca 60 kontaktpersoner, och endast ca 20 kontaktpersoner (ekonomi). Detta beror på att vi från förbundets sida inte har tryckt på att denna information är viktig.

De klubbar som inte har matat in Kontaktperson (ekonomi) har automatiskt fått den vanliga kontaktpersonen även för ekonomin. Om det inte stämmer ber vi er ändra.

Det kommer snart flera funktioner i nära anslutning till detta ämne.