Felrättningar som rör sorteringsordningar i listor

I det löpande arbetet har vi uppmärksammats på några listor som sorterades fel eller förvirrande. Dessa listor har rättats eller förbättrats.

Tävlingslistor på klubbsidor

Listorna för spelade, kommande och ej rapporterade tävlingar har ibland sorterats fel när det har funnits fler tävlingar samma dag. Detta har rättats.

Visa exempel … (kommande tävlingar för december)

MP-listor

För en tid sedan publicerades nya Medlem på nätet på gröna sidan. På grund av platsbrist på nya sidorna framstod sorteringsordningen som förvirrande (*). Detta har rättats så att de nya sidorna alltid sorteras utifrån tävlingsdatum:

(*) Skillnaden är alltså att den nya listan sorteras utifrån tävlingsdatum medan den gamla sorteras utifrån transaktionsdatum. Tanken bakom den gamla sorteringsordningen är att medlemmarna ska kunna se ordningen i vilken de fick mästarpoäng, dock baserat på när rapporten skedde, inte när tävlingen spelades. Eftersom transaktionsdatum inte får plats på de nya sidorna är det mer rimligt att tävlingsdatum används för sortering med tanke på att det är det datum som visas.