Kurs K22 - Allmänt om tävlingar

Svenska Bridgeförbundet har 350-400 klubbar som kommer att få nya klubbsidor. Vi har avsatt tid fram till juni 2017 för att hinna med att få över samtliga klubbar till de nya klubbsidorna. En del klubbar kommer att få personliga förevisningar och andra kommer att använda dessa kurssidor för att komma igång utan assistans.

För att rent tekniskt hantera både visning och administration av tävling i både gamla och nya hemsidan krävs att alla tävlingar faktiskt ligger sparade på gamla hemsidan. Sedan löser vi det bakom fasaden så att man i nya hemsidan kan se tävlingarna.

Denna lösning gör att det inte är något krav på klubbarna att gå över här och nu till de nya klubbsidorna, och det är inte heller något krav på förbundet att vi måste tillhandahålla vissa tekniska lösningar för ett visst datum. Förbundets konsulenter ligger i startgroparna för att börja rulla ut klubbsidor i allt snabbare takt. En dag kommer sladden att dras ut ur den gamla hemsidan, men något datum för det är ännu inte bestämt.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>