Kurs B - Färgsymboler och givar

Kurs B handlar om färgsymboler i löpande text samt allt som rör givar. Det kan vara automatiska givar från gamla Spader (både tävlingsgivar och inmatade givar), och det kan vara manuellt inmatade givar i nya Spader. Denna kurs täcker också inmatning av budgivning, spelarnamn, slutlägen, och mycket annat.

Kap Ämne
   1 Färgsymboler Läs mer
   2 Vanlig giv från gamla Spader Läs mer
   3 Mata in giv direkt i texten Läs mer
   4 Mata in giv direkt i texten (PBN-syntax),
eller kopiera från Ruter
Läs mer
   5 Bricknummer, giv och zonförhållanden Läs mer
   6 Budgivning och spelarnamn Läs mer
   7 Slutläge Läs mer
   8 Budgivning utan giv Läs mer
   9 Fotnoter Läs mer
  10 Ytterligare taggar Läs mer