Kurs L*11 - Välj mästarpoängtyp och specificera detaljer

Du väljer mästarpoängstyp och detaljerade inställningar för respektive mästarpoängstyp via knappen Admin, knappen Inställningar, och fliken Mästarpoäng:

Den här sidan är fiffig såtillvida att olika typer av detaljer visas nedanför mästarpoängstypen baserat på det första valet. Det gör att du endast ser de aktuella valen.

Beroende på vilken typ av administratör du är kan du i skrivande stund rapportera någon eller några av alternativen Allsvenskan, Brons, Distriktsmästerskap, Silver och Svenska mästerskap och se olika detaljer beroende på valet:

Om du väljer till exempel Distriktsmästerskap kan du välja mellan olika alternativ för att dela ut bonus, medan om du väljer Allsvenskan (första exemplet ovan), då är det val av division som utgör detaljerna som ska väljas.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>