Kurs H3 - Rapportera tävling

<< Föregående   |   Nästa >>

Gå till tävlingen i BIT. Det gör du via TÄVLING > Kommande, TÄVLING > Kalender, eller via Kalender-knappen i toppmenyn.

När du som klubbadmin går till tävlingen ser du knappar för att rapportera tävlingen nedanför avdelningen INFORMATION:

Klicka på Välj fil under Rapportera tävling via PBN-fil och välj PBN-filen som kommer från Ruter. Klicka sedan på Ladda upp. När filen har rapporterats visas länken Visa resultat i övre högra hörnet. Klicka på den för att se resultatet.

OBS! Via PBN-knappen går det också att ladda upp HTM-filer, oavsett de instruktioner som ges på skärmen. Detta är användbart vid till exempel rapport av poängserie från Ruter, då endast en HTM-fil skapas.

Korrigera tävlingsrapport

Vid felaktig tävlingsrapport måste du först ta bort det felaktiga resultatet och sedan rapportera på nytt. Gå till tävlingen på samma sätt som vid rapportering:

Välj fliken Ta bort resultat och klicka sedan på knappen Ta bort. Därefter kan du rapportera det korrekta resultat precis som vanligt.

Rapportera direkt från Ruter

Vid Distriktsstämman 2016 hölls ett föredrag om förenklingar och förbättringar i Ruter. Bland annat visades hur man kan rapportera tävlingar direkt från Ruter utan att öppna tävlingen i BIT och manuellt rapportera en PBN-fil.

Bland annat beskrivs hur du kan öppna tävlingen från Spader och få tävlings-ID den vägen. Hand i hand med Öppna från Spader kan du också rapportera tävlingen direkt från Rapportera tävling i Ruter genom att markera kryssrutorna PBN och ->Spader.

Läs dokumentet Förenklingar och förbättringar.


<< Föregående   |   Nästa >>

  1. Sammanfattning
  2. Skapa en tävling i BIT på ett par minuter
  3. Rapportera tävling
  4. Automatisk kopiering av tävlingar mellan BIT och Spader
  5. Fortsatt dokumentation