Kurs H4 - Automatisk kopiering av tävlingar mellan BIT och Spader

<< Föregående   |   Nästa >>

Målet är att alla klubbar ska skapa tävlingar i BIT. För tillfället är ett 50-tal klubbar kvar i Spader. Förr eller senare kommer Spader att stängas, och ju fler klubbar som har gått över till BIT när det sker, desto bättre.

Fram till att Spader stängs måste vi ta hänsyn till att tävlingar kan skapas i både BIT och Spader och att tävlingarna måste finnas på båda ställen. Därför finns automatisk kopiering som fungerar så här:

Skapa tävling i BIT
Denna kopieras omgående till Spader
 
Skapa tävling i Spader
Denna kopieras inom femton minuter till BIT
 
Redigera tävling i BIT
Ändringarna kopieras omgående till Spader
 
Ta bort tävling i BIT
Tävlingen tas omgående bort i Spader
 
Redigera eller ta bort tävling i Spader
Ingenting händer i BIT (#)

Om du redigerar tävlingar i Spader måste du alltså vara uppmärksam på att ändringar inte förs över till BIT. Risken finns alltid att en spelare tittar i BIT-kalendern och ser en tävling som har flyttats eller tagits bort ur motsvarande Spader-kalender.

(#) Eftersom målet är att stänga Spader inom kort kommer vi inte att göra något åt detta uppenbara problem.


<< Föregående   |   Nästa >>

  1. Sammanfattning
  2. Skapa en tävling i BIT på ett par minuter
  3. Rapportera tävling
  4. Automatisk kopiering av tävlingar mellan BIT och Spader
  5. Fortsatt dokumentation