Kurs H1 - Sammanfattning

<< Föregående   |   Nästa >>

Efter mycket möda, stort besvär, och tyvärr påtaglig försening, finns nu händelser och kalender helt integrerat i Bridge-IT.

Om det enda du önskar lära dig är att skapa nya tävlingar följer du instruktionerna i Kurs H2. Inom några minuter kommer du att ha skapat din första BIT-tävling. Därefter kan du avgöra om du vill lära dig mer.

Mer om händelser

Förseningen är en bidragande anledning till att vi fortfarande har två hemsidor (nya BIT och gamla Spader). Nya händelser och ny kalender utgör ett stort steg på vägen till att släcka ned gamla hemsidan.

Tidigare har kalendern bara innehållit tävlingar. Nu innehåller den händelser, som visserligen kan vara tävlingar, men som också kan vara möten, bridgekurser, utbildningar och övrigt.

Liksom tidigare skapar du tävlingar via den lilla admin-menyn på din klubbsida. Det ser dock annorlunda ut. Övriga händelser skapas via HEM och Admin-fliken på klubbsidan.

En händelse är precis som en sida eller nyhet i BIT. Det gör att du kan skriva text, infoga bilder, och bifoga bilagor. Föranmälan finns liksom tidigare, men det ser annorlunda ut för par- och lagtävling.

För andra händelser än tävlingar används en helt ny modul för föranmälan där du anmäler en person i taget. Även personer som inte är medlemmar eller inte är inloggade kan anmäla sig, vilket är användbart vid till exempel nybörjarkurser.

Den nya kalendern når du via menyalternativet TÄVLING > Kalender. Du kan också använda knappen i toppmenyn (intill Forum-knappen) som ersätter Bridge-TV som har gått i graven.

Den nya rutnätskalendern visar innevarande månad i normalläge. Du kan också titta på en vecka, en dag eller ett helt år via navigeringsknapparna. Om du har använt Föregående eller Nästa för att gå till annan månad än den aktuella kan du använda kalenderknappen för att gå tillbaka till nu.

Om du föredrar den gamla kalendern går den att nå via länken Öppna gamla Spader-kalendern i övre högra hörnet på nya kalendern.

Alla tävlingar som skapas i BIT hittar du också i gamla Spader. Alla tävlingar du skapar i Spader kopieras automatiskt till BIT. Det gör att Spader-tävlingar automatiskt kommer att visas i nya BIT-kalendern.

I första versionen av kalendern finns ingen funktionalitet för filtrering, till exempel brons eller silver, eller alla tävlingar som har ”dag” i namnet, eller alla tävlingar där Kalle Kula är tävlingsledare. Det finns inte heller någon funktionalitet på distriktsnivå att visa samtliga klubbar i distriktet. Vi jobbar vidare med projektet och kommer att publicera denna funktionalitet senare.


<< Föregående   |   Nästa >>

  1. Sammanfattning
  2. Skapa en tävling i BIT på ett par minuter
  3. Rapportera tävling
  4. Automatisk kopiering av tävlingar mellan BIT och Spader
  5. Fortsatt dokumentation