A8 - Alias (MID, namn, e-post, telefon, etc)

Nu kommer vi in på spännande saker. Framför allt förenklar det livet.

Det finns många sätt att använda syntaxen [u=4472] på. Bokstaven ”u” står i detta fall för ”user”, men det går att använda andra bokstäver för att få annan syntax. Kom ihåg, har du en bra idé på någon annan förkortning vi kan behöva så är det bara att säga till.

Resultat Förklaring
u Tomas Brenning 4472
U Tomas BRENNING 4472
m 4472 Brenning Tomas I en framtid går vi över till
6-ställiga medlemsnummer.
Då kan det vara intressant med
tabeller med MID till vänster
eftersom det blir raka kolumner
utan att behöva använda tabeller.
M 4472 BRENNING Tomas Internationellt skrivs
efternamn med versaler.
n Tomas Brenning
N BRENNING Tomas
e >>e-post Ibland vill man ha klartext, men
endast för inloggade medlemmar
(logga in/ut för att se
skillnaden). 1
E >>e-post Samma som ”e” ovan i icke inloggat läge.
f Tomas Brenning
F Ibland vill man bara ha en ikon
eftersom det spar utrymme.
g >>e-post Ibland vill man alltid ha klartext
(jmf e ovan). 2

Det går inte att visa telefonnummer via ovanstående bokstäver. Däremot finns det en annan syntax för detta:

Syntax Resultat
[medlem:telefon 4472] 070-742 77 42

Sedan har vi lite resultatrelaterade alias.

Resultat Förklaring
c Tävlingen finns inte i Spader. Snabbare än att skriva [c=139371].

  1. Läs mer om e-alias och g-alias på följande sida↩︎

  2. Läs mer om e-alias och g-alias på följande sida↩︎