A4 - Länkar och e-postadresser

Du kan skriva länkar på två olika sätt. Den första metoden är enklare att förstå, medan den andra är enklare att läsa i redigeringsläge vilket också gör det enklare att underhålla sidan.

Vi rekommenderar den andra då det är enklare att kan skriva tabeller och löpande text och fortfarande kunna läsa klartexten på ett enkelt sätt, men läs igenom hela den här sidan för det finns mycket som förklaras som är tillämpbart på båda varianterna.

Längst ned beskrivs också hur du skriver e-postadresser som länkar.

Metod 1 - Länk i löpande text

Interna eller relativa länkar

Detta är en länk till en intern eller relativ sida, det vill säga en sida på Svenska Bridgeförbundet. Tänk dig att det står ”www.svenskbridge.se” före ”/festival-2014) så förstår du tanken bakom interna eller relativa länkar.

Skriv så här Detta visas
[Festivalen](/festival-2014) Festivalen

Externa länkar

Detta är en extern länk, det vill säga en sida som inte ligger under Svenska Bridgeförbundet. För att det ska fungera är det nödvändigt att skriva hela adressen inklusive ”http://” i början av adressen. Utan det fungerar det inte.

Skriv så här Detta visas
[Expressen](http://www.expressen.se) Expressen

En speciell egenskap externa länkar har är att de öppnas i separata fönster (eller flikar). Det är en standard på internet.

Öppna intern länk i nytt fönster eller flik

Det kan finnas speciella omständigheter där man kan vilja öppna även förbundslänkar i ett separata fönster, till exempel om det är en referens till regler på TK:s minisajt, eller om man från en klubbsida vill öppna en länk till förbundets gröna sidor. Då gör du så här:

Skriv så här Detta visas
[TK](http://svenskbridge.se/tk/regler) TK Extern
[TK](http://www.svenskbridge.se/tk/regler) TK Intern

Skillnaden i syntax är hårfin, men det är det uteblivna ”www.” i det första exemplet som gör att länken öppnas i ett nytt fönster.

Metod 2 - Länkar uppstaplade längst ned

Detta är den andra varianten på hur länkar, både interna och externa, kan skrivas. I stället för att skriva adressen intill länktexten staplar du upp alla adresser längst ned på sidan. Utöver att detta ger bättre struktur, med länkarna samlade på ett ställe, får du också en mer lättläst brödtext när du redigerar texten.

Skriv så här Detta visas
[Festivalen][1]
[Expressen][2]
Bla, bla, bla

[1]:/festival-2014
[2]:http://www.expressen.se
Festivalen
Expressen
 
 
 
 

Länkar till e-postadresser

Det kan också vara intressant att skriva länkar till e-postadresser (se även sida A8). Det görs med hjälp av mindre-än-tecken och större-än-tecken:

Skriv så här Detta visas
Om ni har problem kan ni kontakta <tan@svenskbridge.se> eller <carina@svenskbridge.se>. Om ni har problem kan ni kontakta tan@svenskbridge.se eller carina@svenskbridge.se.