Minnesanteckningar förda vid TK:s telefonmöte 24 april 2020

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA), Ryszard Sliwinski (RSL), Zennica Hammar(ZHA), Anders Landmark (ALA), Henrik Johansson (HJO), Tommy Andersson (TAN)

SM-pardiscipliner och Nybörjarträffen får ytterligare utökad möjlig kvaltid in i juni månad.

Samarbetspartners

Minnesanteckningar vid SBF Tävlingskommitté (TK) telefonmöte 26 mars 2020, kl 18.30

Grundat osäkerhet och oro i samband med Covida-19 har TK fattat följande beslut om Svenska Cupens andra omgång:

Sverige har för närvarande tio tävlingsledare på en nivå som kallas Steg 3 Elit.

Minnesanteckningar förda vid TK:s möte i Örebro 9-10 januari 2020

PDF-fil för utskrift

Långhelgen 10-12 januari 2020 var det åter dags för TK att arrangera TL Steg 3-utbildning, som vanligt med Scandic Väst i Örebro som skådeplats.

Minnesanteckningar från TK-möte 9-10 november i Uppsala.

I april-juni 2019 utvecklades nya rutiner för att hantera SM-finalerna vid Bridgefestivalen. Detta skedde i kansliverktyget Hjärter. Parallellt med detta administrerades finalerna även i gamla kansliverktyget Klöver och Medlem på nätet för att kunna jämföra utfallen. Utvärderingen var enbart positiv. Därför kommer endast Hjärter att användas från och med den kommande säsongen. Läs mer

I anslutning till Riksstämman hålls Distriktstävlingsledarträff den 12-13 oktober, på Scandic Grand Hotel i Örebro. Anmälan förutsätter inte att du är just DTL i ditt distrikt. Intresse för distriktets tävlingsverksamhet är det viktiga.

Sidor

Subscribe to Nyheter