Minnesanteckningar vid möte med Svenska Bridgeförbundet, tävlingskommittén, 11‐12 januari 2018

Det blev rekorduppslutning till TL Steg 3 utbildningen i Örebro 12–14 januari! Hela 35 deltagare, varav tre från Norge och en från Finland, deltog i helgens utbildning.

Samarbetspartners

Nu går det att hämta den senaste Ruter-versionen (4.12) från Ruter-hemsidan. Där kan du också hitta den senaste dokumentationen.

Jan-Eric Larsson tar löpande in eventuella rättelser till 2017 års lagbok.
Ändringar kan inte göras i den tryckta boken, men på hemsidan kommer korrigeringar att göras.

På försök har JSM lag och JSM par spelats i samarbete med Danmark och deras JDM.

Tävlingskommittén inbjuder till utbildning av TL steg 3 på Scandic Örebro Väst 12-14 januari 2018.

DTL-träffen 7-8 oktober 2017 på Scandic Grand Hotel i Örebro, genomfördes med ca 30 deltagare från våra distrikt, av Ryszard Sliwinski och Henrik Johansson efter en kortare inledning av TK´s ordf. Calle Ragnarsson.

I anslutning till Riksstämman hålls Distriktstävlingsledarträff den 7-8 oktober, på Scandic Grand Hotel i Örebro.

Utöver 2017 års lagbok finns nu dokumenten ”Våra vanligaste domslut - 2017 års lagar” och ”De viktigaste förändringarna i 2017 års lagbok” att ladda ner.

Sidor

Subscribe to Nyheter