Allmän information

Organisationsschema SBF - TK

Tävlingskommittén (TK) ansvarar för tävlingsverksamheten på riksplanet. I detta ansvar ingår bland annat att ta fram tävlingskalender för kommande verksamhetsår, regelverk och tävlingsbestämmelser för SM-tävlingar och Allsvenskan, regler för mästarpoäng, administrera sanktionsansökningar för guldtävlingar samt att svara på frågor rörande tävlingsverksamheten.

Dessutom arrangerar TK tävlingsledarutbildningar av olika slag. Det kan vara allt från grundläggande TL-kurser till den mer avancerade TL Steg 3-utbildningen och dess prov.

Sidan Regler och dokument beskriver stora delar av TK:s verksamhet.

Festivalkommittén (FK) är en underkommitté som ansvarar för Bridgefestivalen.