Allmän information

Organisationsschema SBF - TK

Tävlingskommittén (TK) ansvarar för tävlingsverksamheten på riksplanet. I detta ansvar ingår bland annat att ta fram tävlingskalender för kommande säsonger, regelverk och tävlingsbestämmelser för SM-tävlingar och Allsvenskan, regler för mästarpoäng, sanktioner för guldtävlingar samt att svara på frågor rörande tävlingsverksamheten.

Dessutom arrangerar TK tävlingsledarutbildningar av olika slag. Det kan vara allt från grundläggande TL-kurser till den mer avancerade TL Steg 3-utbildningen och dess prov.

Sidan Regler och dokument beskriver stora delar av TK:s verksamhet.

Festivalkommittén (FK) är en underkommitté som ansvarar för Bridgefestivalen.