TK telefonmöte 16 oktober 2020

Minnesanteckningar vid Svenska Bridgeförbundets tävlingskommittémöte (TK) den 16 oktober 2020, kl 18.00.

Mötet var ett telefonmöte.

PDF-fil

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA, ordf), Zennica Hammar (ZHA), Anders Landmark (ALA), Ryszard Sliwinski (RSL), Thomas Winther (TWI).

Adjungerade: Suzanne Lemborn (SLE, verksamhetschef), Martin Löfgren (MLÖ, förbundsordf), Micke Melander (anställd)

Anmält förhinder TK: Tommy Andersson (TAN), Henrik Johansson (HJO)

1. Svensk Cupen 2020 – slutspel
Tävlingskommittén diskuterade intensivt frågan om slutspelet i Svenska Cupen. Bakgrunden är den ökade smittspridningen som oroat flera spelare, inte bara regionalt utan även vad gäller reserekommendationer. Samtidigt är ett spel online i denna tävling utan att vidta säkerhetsåtgärder uteslutet.
TK beslöt att:
- slutspelet (fr o m ”Round of 16”) i Svenska Cupen 2020 kommer att ske online, men med övervakade spelare;
- en kommuniké med nedanstående innehåll ska publiceras på SBF hemsida måndagen den 19 oktober.

SBF kommer att ta kontakt med respektive kvalificerade lag och bestämma en spelplats, och därefter utse en funktionär med uppgift att övervaka spelarna. Funktionären kommer att vara arvoderad och kontrollera såväl webbläsare som andra kommunikationsmöjligheter mellan spelarna. Dessa funktionärer kommer inte att ha en TL-funktion, den finns online.

Spelplatser ska utvärderas gemensamt med SBF så att det sker i en miljö med avstånd som säkerställer minimal smittspridning, men även avstånd mellan spelare samt möjlighet för funktionären att vara effektiv. Detaljer som internetuppkoppling och tillgång till lämpligt spelmedium (t ex laptop) ska avklaras.

En central tävlingsledning kommer att verkställa (öppet) initial lottning och sedan vara stand-by för eventuella interventioner och/eller domslut.

Gemensamma brickor kommer att spelas, matcherna kommer att startas från den centrala tävlingsledningen och imp-över-fältet räknas ut, något som är praktiskt möjligt när det är fråga om ett seriespel.

De priser som tidigare angivits kommer att delas ut.

Med hänsyn till bordskontrollanterna kommer slutspelet att ske med för åskådare öppna bord. SBF kommer att tillse bevakning av minst en match per segment med ramakommentator(er).

Grundat ovanstående sena ändring har TK beslutat att lag som kvarstår i tävlingen äger rätt att komplettera sina laguppställningar upp till max åtta spelare. Komplettering är möjlig fram t.o.m. midnatt natten mellan söndagen den 25 oktober och måndagen den 26 oktober. Lagkapten som önskar komplettera sitt lag infomerar Micke Melander via e-post(mme@svenskbridge.se) med angivande av lagets namn samt MID och namn på ny/nya spelare.

2. Svensk Cupen 2020 – återbetalning av omgångsavgifter vid walk over
TK rekommenderar SBF:s styrelse att återbetala (respektive inte fakturera) de omgångsavgifter för omgångar 2–6 som är orsakade av tvist om spel online kontra live. WO som har andra orsaker, t ex att lag spelat med otillåten spelare, återbetalas inte.

3. Svenska Cupen 2021
SBF kommer göra sitt yttersta för att genomföra en Svenska Cupen 2021 live. Givet det osäkra pandemi läget kommer dock starten att senareläggas. TK kommer att föreslå preliminärt spelschema till styrelsen att fatta beslut om.

4. Allsvenskan 2020
Den till januari-februari framflyttade allsvenskan (utifrån tidigare beslut) diskuterades med anledning av pandemin. Beslut om huruvida allsvenskan kommer att genomföras eller ställas in ska fattas av förbundsstyrelsen under november månad.

Givet att allsvenskan genomförs måste det säkerställas att risken för smittspridning minimeras. De utsedda arrangörerna kommer därför att kontaktas av kansliet för att säkerställa att skyddsåtgärder har vidtagits, eller kommer att kunna vidtas, för att minska risken för smittspridning.

5. RM Lag Veteran och Lag Mixed
Anmälningstiden till RM Lag Veteran 24-25 oktober har gått ut och 20 lag (tillika minimum för att tävlingen ska spelas) står på startlinjen. Tävlingsledarstaben består av Ryszard Sliwinski och Linnea Edlund. Detaljerad information och diverse påminnelser till de anmälda lagens kaptener kommer att skickas ut i början av vecka 43 av Linnea Edlund.
För tillfället är fyra lag anmälda till RM Lag Mixed, som spelas den 21-22 november.