Minnesanteckningar förda vid TK-möte 11 januari 2024 på Scandic Väst i Örebro

Närvarande TK:Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Zennica Hammar (ZHA), Anders Landmark (ALA) och Ryszard Sliwinski (RSL).

Vid TK:s januarimöte ser man över förbundets förteckning med Elit-TL. Detta år togs ingen bort från listan, däremot gjordes en ny utnämning.

Samarbetspartners

12-14 januari var det åter dags för TL Steg 3-utbildning med examination i form av såväl praktiskt (s.k. simuleringsövningar) som teoretiskt prov.

WBF har meddelat tillägg och förändringar av lag 73 och lag 89. De nya lagtexterna (på engelska) kan hittas på denna sida

Utbildning till TL Steg 3 arrangeras av SBF:s TK vartannat år, jämna år i januari. Missa inte utbildningen 2024!

Tävlingskommittén inbjuder till TL Steg 3-utbildning 12-14 januari 2024. Sista anmälningsdag är tisdag 12 december 2023.

TK har fått förfrågan om det är möjligt för två (eller flera) distrikt att gå samman för att få ihop tillräckligt med lag för att kunna arrangera division 4-spel. TK ser inga formella hinder i att tillåta distrikt att gå samman.

Minnesanteckningar förda vid TK-möte via Teams, 1 november 2023

2019 införde SBF en rutin för att hantera rapporter om oetiskt beteende, undvikande av att kommunicera metoder, undvikande av att förklara metoder eller andra misstänkta beteenden gällande själva kortspelet.

Svenska Bridgeförbundets tävlingskommitté fortsätter med årliga digitala träffar och inbjuder till distriktstävlingsledarträff (DTL-träff) via Teams lördag den 26 augusti mellan kl 12.00 och 14.00

TK är väl medveten om att alerteringsregler är kontroversiella; hur de än utformas är det osannolikt att alla medlemmar kommer att vara nöjda med de nya reglerna. Det var man för övrigt heller inte med de gamla.

Sidor

Subscribe to Nyheter