Lagkommissionen (LK)

Organisationsschema SBF - LK | Arbetsuppgifter och befogenheter

Lagkommissionen (LK) är Svenska Bridgeförbundets (SBF) högsta instans för att tolka lagar och regler för tävlingsbridge, för att hantera överklaganden, samt för att fälla domslut.

Avvikande händelser rapporteras till TK. Avvikande händelser

Ordföranden fungerar även som kontaktperson mellan LK och SBF:s styrelse.

Namn Roll E-post Telefon
Jan-Eric Larsson Ordförande 046-286 48 80
Mikael Grönkvist Sekreterare 076-115 53 50

Fr o m hösten 2019 är LK:s arbetsuppdelning:

Arbetsgrupp

Bereder ärenden, fördelar ärenden till de övriga grupperna, samt dömer de ärenden som inte kräver en mer grundlig bedömning. Består av Sveriges samtliga Elit-TL.

Björn Andersson, Tommy Andersson, Philip Bergren, Henrik Johansson, Linus Jorner, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwinski och Pierre Winberg.

Bedömningsgrupp

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. Består av utvalda svenska elitspelare.

Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson, Jan Kamras, Marion Michielsen och Cecilia Rimstedt.

Lagtolkningsgrupp

Hanterar ärenden som innehåller ren lagtolkning. Består av utvalda tävlingsledare med internationell erfarenhet och gedigen kunskap om bridgelagarna.

Henrik Johansson, Linus Jorner, Carl Ragnarsson och Ryszard Sliwinski.