Lagkommissionen (LK)

Organisationsschema SBF - LK | Arbetsuppgifter och befogenheter

Lagkommissionen (LK) är Svenska Bridgeförbundets (SBF) högsta instans för att tolka lagar och regler för tävlingsbridge, för att hantera överklaganden, samt för att fälla domslut.
Ordföranden fungerar även som kontaktperson mellan LK och SBF:s styrelse.

Avvikande händelser, misstanke om fusk eller misstänkt beteende rapporteras via formulär till SBF:s FairPlay-system: fairplay.svenskbridge.se

Anmälan om olämpligt uppträdande skall göras till Disciplinnämden
Länk till Disciplinnämnden

Namn Roll E-post Telefon
Fredrik Jarlvik Ordförande 070-549 78 29
Mikael Grönkvist Sekreterare 076-115 53 50

LK:s arbetsuppdelning

Ordföranden tar emot överklaganden, vilka först bedöms av arbetsgruppen.
I de fall det behövs en djupare diskussion och bedömning av fallet, involveras bedömningsgruppen.

Arbetsgruppen

Bereder och fördelar ärenden till de övriga grupperna, samt dömer i de ärenden vilka inte kräver en mera omfattande analys.

Arbetsgruppen består av SBF:s Elit-TL:

Bedömningsgruppen

Handlägger alla de ärenden där analys av den uppkomna bud- och/eller spelsituationen först krävs; t.ex. bud/spel efter tempovariation, felaktig förklaring m.m,

Bedömningsgruppen består av utvalda svenska elitspelare:

Lagtolkningsgruppen

Handlägger ärenden som berör tolkning av Lagar för tävlingsbridge 2017

Lagtolkningsgruppen består av utvalda svenska tävlingsledare med gedigen kunskap om bridgelagarna och stor erfarenhet av nationella och/eller internationella mästerskapstävlingar (motsv):