TK telefonmöte 24 juni 2020

Minnesanteckningar vid TK telefonmöte 24 juni 2020

PDF-fil

Närvarande:
TAN, Tommy Andersson
ALA, Anders Landmark
CRA, Carl Ragnarsson
RSL, Ryszard Sliwinsy
MLÖ, Martin Lövgren
MME, Micke Melander (punkt 1-3)
SLE, Suzanne Lemborn
TWI, Thomas Winther

 1. Mötet öppnades av CRA kl 18.30 och distribuerad agenda fastställdes.

 2. Till mötessekreterare utsågs TWI.

 3. Bridgefestival online
  Beslutades att genomföras tisdag-lördag vecka 31 enligt av MLÖ presenterad skiss med smärre justeringar av bl a startavgifterna.
  Tävlingarna vänder sig enbart till medlemmarna i SBF, utom i juniortävlingen.
  MME ansvarig för presentation av arrangemanget på hemsidan samt övrig marknadsföring.
  RSL ansvarig för tillsättande av tävlingsledare för respektive tävling.
  MLÖ ansvarig för att det kommer att finnas BBO-backup minst en vecka före vecka 31 samt i samband med tävlingsstarterna.

 4. Allsvenskan 2020
  Beslöts att flytta till våren 2021 enligt av CRA presenterat förslag. Om Allsvenskan inte kan genomföras ”live” med start 15-17 januari 2021 ställs den in för verksamhetsåret 2020-2021. Att helt eller delvis spela Allsvenskan ”on line” är under inga omständigheter aktuellt.
  Allsvenskan div 3 behåller sina tre endags sammandrag.
  Beslutet att skjuta Allsvenskan till våren 2021 medför omfattande förändringar av tidigare publicerade datum för SM-lag kval, semi- och final samt pardisciplinernas sista anmälning- och speldatum för DM-finalerna.
  CRA ansvarig för utformningen av informationen till hemsidan och för distributionen till alla distrikt.

 5. Online-bridge i SBF/dbf/klubbars regi
  Regelverk
  RSL håller på att inventera vad England, Polen och USA har för bestämmelser och ska återkomma med en sammanfattning om möjligt i slutet av vecka 27.
  Åskådare
  Generellt ska inte åskådare tillåtas i tävlingar där man spelar om mästarpoäng.
  Arrangör kan ansöka om undantag vid t ex slutspel eller final då alla inblandade spelare har gjort sitt medgivande. Ansökan ställs till tk@svenskbridge.se som beslutar i varje enskilt ärende.
  Misstänkt beteenden
  MLÖ redogjorde för vad han råkat ut för och efterlyste klara rutiner för hur anmälningar ska hanteras och vad som gäller för vidare handläggning av Disciplinnämnden.
  MLÖ refererade till hur Norge hanterar problematiken. Även Israel lär ha fungerande sådana rutiner.

 6. Mästarpoäng i Board-a-match (BAM) tävlingar
  Vad gäller som oavgjort i mästarpoänghänseende?
  RSL undersöker med övriga nordiska länder vad som gäller för dem och återkommer till novembermötet.

 7. Distriktens silverrallytävlingar 2019-2020
  Ej färdigspelade sådana p g a coronapandemin beslöt TK att godkänna för guldbonus vid fem(5) av sex(6) tävlingar.

 8. Övriga frågor
  Inga

 9. Mötet avslutas med att CRA tackade deltagarna för deras medverkan kl 20.50