Juniorkommitté/Protokoll

Organisationsschema SBF - JK

Ordförande - Eva Abragi - >>e-post
Ledamot - Ida Grönkvist - >>e-post
Ledamot - Björn Sörling - >>e-post
Ledamot - Sven-Anders Eskilsson - >>e-post
Ledamot - Peter Swensson - >>e-post
Adjungerad - Micke Melander - >>e-post

Protokoll juniorkommittémöten

2021-06-07
2021-05-03
2021-03-08
2021-02-08
2020-12-14
2020-11-02
2020-08-17
2020-06-08
2020-04-27
2020-03-30
2020-02-12
2020-01-18
2019-11-30
2018-01-31
2017-12-06
2017-10-12