Möte med juniorkommittén

Förbundets nya juniorkommitté har haft sitt första möte.

Efter en inledning med formalia där vi diskuterade hur vi ska jobba, vilken budget vi har att tillgå och vad som är vårt ansvarsområde, fattade vi vårt första beslut.

Här en sammanfattning och längst ned en länk till det fullständiga protokollet.

  1. Senaste Rikslägret utvärderades. Glädjande nog var det närmare 30 deltagare. Lägret kommer även fortsättningsvis att förläggas till höstlovet. Juniorerna uppskattade nivåindelningen och möjligheten till utbildning. Det vill vi bygga vidare på.

  2. 2020 är Sverige ansvariga för Nordic Camp. Vi hoppas kunna genomföra det under Kristi Himmelsfärdshelgen. Det är ett tillfälle då juniorer från alla de nordiska länderna har möjlighet att träffas. Lägret alternerar mellan Sverige, Norge och Danmark.

  3. Nästa JSM par kommer att anordnas 24-25/10-2020

  4. En fråga vi kommer att arbeta vidare med är hur vi kommunicerar med juniorerna. Vi måste hitta de plattformar som ungdomarna använder och utnyttja dem.

  5. Juniorkommittén har nu beslutat att alla som återkommande arbetar med juniorer eller åker på resor/läger med övernattningar för förbundets räkning ska på eget initiativ inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Beslutet gäller verksamheter som ordnas SBFs regi. Detta är början på ett arbete med trygghet och säkerhet i fokus för våra juniorer. Vi hoppas att distrikt och klubbar med juniorverksamhet ska fatta motsvarande beslut och följa efter.

  6. Juniorkommittén vill gärna veta mer om vilka initiativ som finns ute i landet vad gäller juniorverksamhet. Maila mig gärna på eab@svenskbridge.se och berätta vad ni gör och hur det går (och lika gärna om det finns saker som ni vill att vi tar upp i JK).

Fullständigt protokoll och årshjul som pdf-filer:


Nästa möte är 18/1-20.

Eva Abragi