JK - möte 1 verksamhetsåret 2020/2021

Juniorkommittén har vid sitt möte den 2/11 fattat beslutet att skjuta upp JSM par 2021.

Pdf-fil för utskrift

Ursprungligen var planen att sjösätta det nya årshjulet från och med nästa årsskifte och därmed spela JSM par under det första kvartalet. Men med hänsyn till den senaste tidens ökande spridning av coronavisruset och rekommendationer att avstå onödiga resor och socialt umgänge som kommit, ser vi att det är mest lämpligt att skjuta upp mästerskapet till senare under året. JK undersöker olika alternativ och återkommer så snart det finns ett nytt beslut.

Mats Engman som anställdes som projektledare för rekryteringsprojektet ”SOS Junior” har valt att avsluta sin anställning hos förbundet. JK kommer att göra allt som går för att ta vara på det arbete som har lagts ner hittills. De som har sagt sig vara intresserade av att vara med i projektet kommer att bli kontaktade. JK tackar Mats för hans engagemang och önskar honom lycka till.

Juniorkommittén har även beslutat att försöka hitta ytterligare några personer som vill delta i kommitténs arbete. Vi har några förslag men tar gärna emot fler förslag på personer som brinner för juniorverksamheten.

Protokollet i sin helhet

Eva Abragi